Home >> 현대미술관 >> 작가 갤러리 >> 황영진갤러리


황 영진  (WHANG YOUNG JIN)

WORK

PROFILE

 

 작 품 명 :현이네 할머니
 작품크기: 95*186cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1999

 작 품 명 : 서울역
 작품크기: 160*130cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : 요요
 작품크기: 74*141cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1999

 작 품 명 : 그늘
 작품크기: 42*82cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : 이미지1
 작품크기: 69*69cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : 그릇
 작품크기: 45*65cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : IMF
 작품크기: 74*135cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : 흥
 작품크기: 97*147cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1999

 작 품 명 : 오후의표정1  작품크기: 97*130cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : 오후의표정2
 작품크기: 160*60cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 작 품 명 : 백일몽
 작품크기: 97*91cm
 작품제원:종이에 수묵담채
 제작년도: 1998

 

 

◇  동양화갤러리로


 

 

Copyright ⓒ 1999-2002 Towooart Co.,Ltd. All rights reserved.  E-Mail