Home >> 현대미술관 >> 작가 갤러리 >> 정종미갤러리

 


PROFILE


◈ <정 종미[鄭 鐘美]작품세계>

WORK

작품내용

 작 품 명 : 종이부인/Mrs.Paper

 작품크기: 176*96cm

 작품제원: 수제종이,들기름,콩즙,안료

 작 품 명 : 종이부인/Mrs.Paper

 작품크기: 65.9*174cm

 작품제원: 장지 ,지료,염료, 풀

 작 품 명 : 허공/The Rev.Hu-gong

 작품크기: 189*64cm

 작품제원: 장지 ,고령토 은박

 작 품 명 : 마릴린/Marilyn

 작품크기: 63*91cm

 작품제원: 장지,들기름,콩즙,풀

 작 품 명 : 지도부인/Mrs.Map

 작품크기: 129*162cm

 작품제원: 장지 ,수묵담채

◇  동양화갤러리로


 

 

Copyright ⓒ 1999-2002 Towooart Co.,Ltd. All rights reserved.  E-Mail