Home >> 현대미술관 >> 작가 갤러리 >> 이선호갤러리

 


◈< 이 선호   의 작 품 세 계>

WORK

PROFILE

 

 작 품 명 :둘러보기Ⅰ
 작품크기:66*69cm
 작품제원:한지에 수묵
 제작년도: 1999

 

 작 품 명 : 둘러보기Ⅱ
 작품크기: 109*69cm
 작품제원:한지에 수묵
 제작년도: 1999

 

 작 품 명 : 둘러보기Ⅲ
 작품크기: 200*97cm
 작품제원:한지에 수묵
 제작년도: 1999

 

동양화갤러리로

 


 

Copyright ⓒ 1999-2002 Towooart Co.,Ltd. All rights reserved.  E-Mail