Home >> 현대미술관 >> 작가 갤러리 >> 김 정갤러리

 

 

PROFILE
작업노트

 


◈< 김 정   (KIM JUNG) 의 작 품 세 계>

WORK

 

 작 품 명 :정선아리랑

 작품크기:65.3*65.3cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:1998

 

 작 품 명 :아리랑33-4

 작품크기:90.5*90.5cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:2000

 

 작 품 명 :만왕만래아리랑

 작품크기:116.8*91cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:1999

 

 작 품 명 :만왕만래아리랑

 작품크기:116.8*91cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:1999

 

 작 품 명 :정선아라리

 작품크기:32*17cm

 작품제원:입체

 제작년도:1999

그리고....

 

 작 품 명 :진도아리랑

 작품크기:87cm

 작품제원:입체

 제작년도:1999

 

 작 품 명 :水昇火降

             (수승화강)

 작품크기:45.3*53cm

 작품제원:입체

 제작년도:1999

 

 작 품 명 :정선아라리

 작품크기:53*53cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:1996

 

 작 품 명 :나의조국
               나의노래

 작품크기:90.5*53cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:1997

 

 작 품 명 :청천 하늘엔 잔별도 많고.진도아리랑

 작품크기:32*41cm

 작품제원:

Mixed Media on canvas

 제작년도:1999

 

서 양 화 갤 러 리

 


 

Copyright ⓒ 1999-2002 Towooart Co.,Ltd. All rights reserved.  E-Mail